• BRETAGNE, Ile Renote, 27 février 2004 <span>[PH002]</span>
 • BRETAGNE, Saint-Michel, 6 septembre 2006 <span>[PH014]</span>
 • BRETAGNE, Ile Renote, 28 septembre 2003 <span>[PH026]</span>
 • BRETAGNE, Pointe de Diben, 10 novembre 2005 <span>[PH001]</span>
 • BRETAGNE, Pointe de Diben, 10 novembre 2005 <span>[PH006]</span>
 • BRETAGNE, Ploumanach, 21 février 2003 <span>[PH007]</span>
 • BRETAGNE, Ploumanach, 21 février 2003 <span>[PH008]</span>
 • BRETAGNE, Ile de Batz avril 1997 <span>[PH010]</span>
 • BRETAGNE, Kerlouan, 6 septembre 2006 <span>[PH011]</span>
 • BRETAGNE, Ile de Batz, avril 1997 <span>[PH018]</span>
 • BRETAGNE, Primelin, février 2000 <span>[PH020]</span>
 • BRETAGNE, Primelin, décembre 1989 <span>[PH022]</span>
 • BRETAGNE, Pointe de Primel, février 2000 <span>[PH024]</span>
 • BRETAGNE, Ile de Sein, 24 juin 2002 <span>[PH029]</span>
 • BRETAGNE, Ile de Batz, avril 1995 <span>[PH030]</span>
 • BRETAGNE, Kerlouan, 6 septembre 2006 <span>[PH035]</span>